PLESOVÁ SEZÓNA 2016 – prehliadka

Foto: Dominik Babušík